*ประกาศเลื่อนการอบรมทุกหลักสูตรเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2564 (เนื่องจากผู้สมัครไม่เพียงพอในการเปิดอบรม)

**ประกาศเลื่อนการอบรมทุกหลักสูตรเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2564 (เนื่องจากผู้สมัครไม่เพียงพอในการเปิดอบรม)
***หากไม่สงค์จะอบรมในวันที่ 27 มีนาคม 2564 สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ (Inbox)
ผู้สนใจอบรม สามารถกรอกใบสมัครได้เลยค่ะ
1. กรอกใบสมัคร https://forms.gle/mWLbbNFEpN8k9WCu8
2. แจ้งชำระเงิน https://forms.gle/wN3EUcFo57F5K37M6