ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 4 (WALK IN 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 4 (WALK IN 4)
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
086-3466615
หรือสอบถามได้ที่

https://www.facebook.com/sci.rmutr