ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่าง

📢ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่าง🧑‍🔬🔬
📌สอบถามรายละเอียดได้ที่
FB: Science-tech Rmutr
📞: 02-4416000 ต่อ 2630