ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์

📌ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์
📢ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่าง🧑‍🔬🔬
สอบถามรายละเอียดได้ที่
FB: Science-tech Rmutr
📞: 02-4416000 ต่อ 2630