โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่ายวิทย์จิตอาสา

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่ายวิทย์จิตอาสา จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 สำหรับนักเรียนมัธยม ณ ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน
ได้เสริมกิจกรรมจิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ราชมงคลหัวหินเพลส อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมทำวีลล์แชร์เพื่อสัตว์พิการซึ่งได้มอบกับผู้ที่ต้องการดูแลสัตว์พิการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมอีกอย่างคือทำไข่เค็มบริจาคให้ผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี หลังน้ำท่วม
โดยส่งให้ผู้ประสานงานนำส่งต่อผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ต.แจละแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี