“ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562”

ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา