ประกาศขอยกเลิก การจัดอบรม “กัญชา: อาหาร สุขภาพและความงาม”

ประกาศขอยกเลิก การจัดอบรม “กัญชา: อาหาร สุขภาพและความงาม” ปลายเดือน ตุลาคม 2562
เนื่องจากทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการจัดเตรียมการอบรมกฏหมายด้านกัญชา แก่ อสม จังหวัดนครปฐม ช่วงเดือนธันวาคม 2562 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ “กัญชา: อาหาร สุขภาพและความงาม” ดังกล่าว
🙇‍♀️ทางคณะผู้จัดขออภัย ณ โอกาสนี้ค่ะ🙇‍♂️
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2562