จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด #อเมซอน #เซเว่น #ฮั่งเซ่งฮง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปตท.พระโขนง #อบรมสุขาภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร