เปิดให้บริการแล้วคร้าาาาาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

🧑‍🔬🔬🥳เปิดให้บริการแล้วคร้าาาาา🥳🔬🧑‍🔬
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
☎️สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่☎️
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๐๒-๔๔๑-๖๐๐๐ ต่อ ๒๖๓๐