จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้จัดการร้าน Burger King จำนวน 2 รุ่น

ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ที่ 14 -15 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้จัดการร้าน Burger King จำนวน 2 รุ่น ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1) ชั้น 8 ห้อง 1811 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)