ขอเชิญน้อง ๆ ระดับประถมและมัธยมที่สนใจเข้าค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8(ค่ายวิทย์ จิตอาสา)

คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
>>ขอเชิญน้อง ๆ ระดับประถมและมัธยมที่สนใจเข้าค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8
(ค่ายวิทย์ จิตอาสา) วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 @สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

น้องๆ จากกทม.หรือปริมณฑล เดินทางไปกับรถบัสของมหาวิทยาลัย (น้อง ๆจากระยองหรือชลบุรีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ เนื่องจากจุดขึ้นรถต่างกัน หรือผู้ปกครองสามารถรับส่งได้ตามสะดวก)

นักเรียนทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0817707503 หรือสอบถามทาง Line:
https://line.me/ti/p/vqntH7VRJB