การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

ผู้สนใจอบรม สามารถกรอกใบสมัครได้เลยค่ะ
1. กรอกใบสมัคร https://forms.gle/mWLbbNFEpN8k9WCu8
2. แจ้งชำระเงิน https://forms.gle/wN3EUcFo57F5K37M6