มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา, อาจารย์นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดี

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 🙏🏼
ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา, อาจารย์นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 2 (WALK IN 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 2 (WALK IN 2)
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
โทร 089-6561930
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
086-3466615
หรือสอบถามได้ที่

https://www.facebook.com/sci.rmutr

แจ้งหน่วยงานภายในมทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา สามารถรับเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์

แจ้งหน่วยงานภายในมทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
สามารถรับเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ ได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 8 ห้อง 26809 ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ

ประชุมให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ประชุมให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น.
ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับสำนักงานประกันคุณภาพ คุณกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และคุณเมธิชญญ์ ปรัชย์ชญางกุร นักวิชาการศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 8 (26809) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์

Continue reading

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 🙏🏼
ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564
ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

 

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) รอบที่ 2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) รอบที่ 2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด
>>เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Continue reading