ขอขอบคุณ คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์เจลแอลกอฮอลล์

ในวันที่ 31 มีนาคม2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์เจลแอลกอฮอลล์ แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

 

 

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปัจจุบันแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรค ฝ่ายอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงของดใช้ลิฟท์จากชั้น 1 และปิดทางขึ้น ลงทุกช่องทางของตึก โดยเปิดใช้ทางขึ้น ลง เพียงทางเดียวคือ บันไดใหญ่หน้าตึก และทุกคนที่ผ่านการเข้า-ออกทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าตึกทุกครั้ง

#รับผิดชอบตัวเองและสังคมเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส 🦠

 

 

Continue reading

ขอขอบพระคุณ

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม และวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยาและผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุเคราะห์เครื่องวัดไข้และอุณภูมิพื้นผิวแบบอินฟาเรด Infrared Thermometer และ นางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำ ผู้อำนวยการกองกลาง อนุเคราะห์ถ่านสำหรับสับเปลี่ยนระหว่างการใช้งาน

 

หน้ากากอนามัยต้านภัย COVID-19

หน้ากากอนามัยต้านภัย COVID-19 สำหรับหน่วยงานใดหรือบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ ศาลายา ท่านใดไม่ว่าง สามารถมารับวัสดุและวิธีการเย็บ/ประกอบ ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 26201 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมกันรับผิดชอบตัวเอง และสังคมด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยกันนะคะ

 

 

Continue reading

แจ้งปรับเปลี่ยนห้องรับอุปกรณ์/เรียน ทำหน้ากากอนามัย

แจ้งปรับเปลี่ยนห้องรับอุปกรณ์/เรียน ทำหน้ากากอนามัย จากห้อง 26909 เป็น ห้อง 26201 ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นะคะ

โครงการผลิตหน้ากากอนามัย ห่างไกล Covid-19

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการผลิตหน้ากากอนามัย ห่างไกล Covid-19
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย รับจำนวนจำกัด 50 คน:วัน
เริ่มวันอังคารที่ 24 มีนาคม 63
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 26909 ชั้น 9
อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือลิงค์
https://forms.gle/ncgPiGKLMkHuJg1f9

**ทางคณะจัดสรรอุปกรณ์สำหรับการทำหน้ากากให้ผู้เข้าร่ว
หลังจากท่านทำเสร็จสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานของท่านได้เลย

 

Big Cleaning Day ห่างไกลไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดห้องผู้บริหาร ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน รวมถึงห้องต่างๆ ภายในอาคารปฏบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

 

Continue reading

ขอประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ / วิทยาลัย ทุกพื้นที่ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ / วิทยาลัย ทุกพื้นที่ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติและจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th

ผู้สมัครโปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครอย่างใกล้ชิด หรือสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ผ่านกลุ่ม “รับสมัครนักศึกษาใหม่ 63” >>>

 

จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำหน้ากากอนามัย พร้อมวิธีการทำเจลล้างมือ

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 🏢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
😷จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำหน้ากากอนามัย พร้อมวิธีการทำเจลล้างมือ เพื่อแจกให้แก่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อลดการแพร่ระบาดของการเกิดเชื้อโคโรน่า (COVID-19)😷

 

 

Continue reading

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น

ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชอนุรักษ์ โดยประกอบด้วยกิจกรรม การดำนา การผลิตเมล็ดกาแฟ การเตรียมความพร้อมของโรงสีข้าวโดยตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศให้ยั่งยืนเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น

 

 

Continue reading