เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

📌คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍃สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
🌭สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
แบบฟอร์สมัครเข้าเรียนhttps://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8 หรือ Scan QR Code 👇🏼👇🏼

ประชุมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2564

ประชุมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2564
ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมที่หมดวาระ และกล่าวต้อนรับสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ นำโดย นายสรัล ปัญญาใส นายกสโมสรชุดเดิม ได้ส่งมอบงานให้ทีมสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ และให้แนวทางในการดำเนินกิจกรรม กับนางสาวอมลพัชร ทับทองนายกสโมสรและคณะกรรมการชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จากนั้นได้ประชุมหารือกิจกรรมนักศึกษา โครงการไหว้ครู และโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ zoom

Continue reading

โครงการปฐมนิเทศนักษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

โครงการปฐมนิเทศนักษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ในพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูป จำนวน 19 ราย
โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา ให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเมื่อก้าวเข้าสู่สถานประกอบการ
ในครั้งนี้จัดโครงการดังกล่าว ผ่านระบบ zoom meeting เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 1)

 

 

กำหนดการรับนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

📣 มาแล้วจ้าาา กำหนดการรับนักศึกษา รอบที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📌คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍃สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
🌭สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
📝รับผู้จบการศึกษา สายวิทย์-คณิต ศิลป์คำนวณสายอาชีวศึกษาหรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
แบบฟอร์สมัครเข้าเรียนhttps://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8 หรือ Scan QR Code 👇🏼👇🏼

ขอแจ้งประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ 14) และแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงาน

ขอแจ้งประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ 14) และแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงาน

“กิจกรรมจิตอาสารักษ์พื้นที่สีเขียว”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563
รักษาการหัวหน้าสำนักคณบดีและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำ”กิจกรรมจิตอาสารักษ์พื้นที่สีเขียว”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม
โดยทำความสะอาดพื้นที่การทำงานภายในสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอนทำเจลแอลกอฮอล์ น้ำยาล้างมือ และน้ำยาล้างจาน ให้แก่นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

📢ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย และนางสาวณัฐพร จันทร์ดี เป็นวิทยากรการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ น้ำยาล้างมือ และน้ำยาล้างจาน ให้แก่นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

 

 

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📌คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍃สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
🌭สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
📝รับผู้จบการศึกษา สายวิทย์-คณิต ศิลป์คำนวณสายอาชีวศึกษาหรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
แบบฟอร์สมัครเข้าเรียนhttps://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8 หรือ Scan QR Code 👇🏼👇🏼