เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
🎓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
🌱สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍰สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสมัครเรียน https://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8
โทร~ 02-441-6000 ต่อ 2630

Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU กับองค์การจัดการน้ำเสีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU กับองค์การจัดการน้ำเสีย

          ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทรรศนะสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพตรงตามสายงานและวิชาชีพโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์ ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research ปีงบประมาณ 2566
ชื่อโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยคาร์บอนกัมมันต์และอนุภาคนาโนทังสเตนออกไซด์/รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research ปีงบประมาณ 2566
ชื่อโครงการ “การสังเคราะห์พลาสติกพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กิติยา สุเหม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กิติยา สุเหม ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research ปีงบประมาณ 2566
ชื่อโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหัวปลี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจ้า จังหวัดกาญจนบุรี”

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2565
        ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดี และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Continue reading

กิจกรรม RMUTR OPEN HOUSE 2023

กิจกรรม RMUTR OPEN HOUSE 2023
          ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในคณะ จัดโครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา สู่เส้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ RMUTR OPEN HOUSE 2023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดแสดงผลงานของสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ ได้แก่ สาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

Continue reading

ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

⏱ ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
“ลับสมอง ประลองปัญญา ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์”
RMUTR Open House 2023 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น เป็นต้นไป 💜

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ที่มีรายชื่อสามารถยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัวได้ตามที่อยู่ในเอกสารการประกาศ โดยรายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Continue reading

โครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหรับงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์

โครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหรับงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์
          ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหรับงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประไพรัตน์ จันฤาชัย อาจารย์ ดร.ปรียานุช ดวงละออ และอาจารย์ ดร.ช่อทิย์ ศิวพรอนันต์ อาจารย์ช่วยราชการจากคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้ความรู้เพิ่มความสามารถและสมรรถนะการทำงานในยุคปัจจุบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 (26907) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading