มกราคม 2021 archive

ประชุมการประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางแก้ปัญหาในการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ประชุมการประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางแก้ปัญหาในการฝึกงา …

Continue reading

ประชุมหารือแนวทางการจ้างงาน ในโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมหารือแนวทางการจ้างงาน ในโครงการยกระดับเศรฐกิจและส …

Continue reading

Continue reading

สวัสดีปีใหม่ 2564 คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ

สวัสดีปีใหม่ 2564 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 คณะวิทย …

Continue reading

Continue reading

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม และ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ ที่ปรึกษาบริษัท SCG Grand จำกัด บริษัทผู้นำการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณ …

Continue reading

Continue reading

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา, อาจารย์นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดี

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 2 (WALK IN 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณ …

Continue reading

แจ้งหน่วยงานภายในมทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา สามารถรับเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์

แจ้งหน่วยงานภายในมทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา สามารถร …

Continue reading

ประชุมให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ประชุมให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจประกันคุณภาพ …

Continue reading

Continue reading

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 …

Continue reading

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 25 …

Continue reading