โครงการ Entrepreneur Startup Program (E.S.P)camp#1

UBI ภายใต้สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการ Entrepreneur Startup Program (E.S.P)camp#1 วันที่ 11-12 มค.,18-19 มค.63 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น Startup โดยท่านรองอธิการบดี ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา ร่วมบรรยายและเปิดค่ายเด็กๆสนใจมากมาย งานนี้ไม่ได้มาเล่นๆแน่นอน เยี่ยม!!!!