บรรยาการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรยาการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอให้น้องๆ ทุกคนขยันอ่านหนังสือ ตั้งใจทำข้อสอบกันนะคะ 😊

#หยุดพฤติกรรมทุจริตการสอบ