ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 6 (WALK IN 6)

🎉ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 6 (WALK IN 6)นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้ารายงานตัวได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 11พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป😄 (พร้อมส่งเอกสาร)

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โทร 086-3466615
หรือสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/sci.rmutr