ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นประจำปี 2563-2564 “โครงการ การพัฒนาและปรับปรุงปุ๋ยหมักอินทรีย์ ต.ไร่ขิง” ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักอินทรีย์ ต.ไร่ขิง และกรมพัฒนาที่ดิน จ.นครปฐม โดยมี ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ (หัวหน้าทีม) ร่วมด้วย ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล และ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ เป็นอาจารย์ผู้ควมคุมทีม 😊🎉