ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 7,500 บาท ประจำปีการศึกษา 2564

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 7,500 บาท ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนางสาวณัฐยาต์ ไกยวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม เพื่อมีวิชาความรู้ เป็นคนดีของสังคมและเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป