***เรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานระเบิดอำเภอบางพลี***

***ประกาศด่วน***
***เรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานระเบิดอำเภอบางพลี***
นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ทุกพื้นที่ คนใดได้รับผลกระทบ/ความเสียหายจากเหตุโรงงานผลิตเม็ดโฟมระเบิด ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สามารถส่ง #แบบฟอร์มรายงานผลกระทบและความเสียหาย #พร้อมหลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่ายความเสียหาย มายังกองพัฒนานักศึกษา เพื่อรวมรวบและนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
✳️✳️ #กำหนดส่ง ไม่เกินวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
✳️✳️ ช่องทางการส่ง อีเมล sdd.rmutr2180@gmail.com
(ระบุหัวเรื่อง “รายงานผลกระทบโรงงานระเบิด”)
✳️✳️ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://drive.google.com/…/1iraIcghfegODFS9KFlQRj562IzM…