พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565
ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 65 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์