ประกาศรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกลุ่มงานวิชาการและวิจัย (ปฏิบัติงานด้านควบคุมห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จำนวน ๑ อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ประกาศรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกลุ่มงานวิชาการและวิจัย (ปฏิบัติงานด้านควบคุมห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จำนวน ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562-13 ธันวาคม  2562 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก