ขอเชิญน้องๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมการออกแบบ LOGO สินค้าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญน้องๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมการออกแบบ LOGO สินค้าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 มกราคม 2563 ประกาศผลวันที่ 10 มกราคม 2563