ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรักษ์ ชุนอภิชาติ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

💐ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรักษ์ ชุนอภิชาติ สาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🏆ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1

ทางคณะฯขอปรบมือให้รัวๆเลยจ้า