ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🏢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🏆ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563
💐ดร.กิติยา สุเหม และดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง

👍ปรบมือให้กับความสามารถของบุคลากรของเราด้วยคร่าาา👏