คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp) ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2563