สวัสดีปีใหม่ 2563

สวัสดีปีใหม่ 2563  ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี  อาจารย์นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดี  รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 คณะวิทย์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี