การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”  ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ภายใต้ชื่อ “ตะวันออกเกมส์” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 การจัดการแข่งขันกีฬาฯครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ผลิตบัณฑิตอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพเพื่อออกมารับใช้สังคมประเทศชาติ พัฒนาประเทศชาติสมดังคำนิยามบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่าบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งประกอบด้วย มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.ตะวันออก, มทร.ธัญบุรี, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ศรีวิชัย, มทร.อีสาน, มทร.กรุงเทพ และมทร.ล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี