สารจากอธิการบดี วันมหาสงกรานต์ 2563

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยอวยพรให้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทุกๆท่าน และครอบครัว มีความสุขทั้งกายและใจ จิตใจแจ่มใสเบิกบาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง การงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป และก้าวข้ามผ่านวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

# ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์