สารจากนายกสภาฯ วันมหาสงกรานต์ 2563

วันมหาสงกรานต์ปีนี้ ปีชวดแรม 6 ค่ำเดือน5ตรงกับ13เม.ย.63 วันที่ 16 เมษายนเถลิงศกเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1382 ขอให้กัลยาณคุณที่ท่านได้กระทำตลอดมา จงเป็นพลัง น้อมนำสิริและมงคลมาสู่ท่าน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ และครอบครัวมากยิ่งขึ้น ให้มีความสุขทั้งกาย สบายทั้งใจ ปราศจากโรคภัย แข็งแรง ได้รับแต่สิ่งที่ปราถนาโดยธรรม เจริญยิ่งขิ้น มั่งคั่งสมบูรณ์ และปลอดภัยอยู่ทุกเมื่อ

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์