ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ TEMASEK ค่ะ 💐