ขอแสดงความยินดี อาจารย์ที่ได้รับงบประมาณการสนับสนุนงานวิจัย ปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ปี 2562 – 2563 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ