เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ปีการศึกษา 2563

🏢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (Bachelor of Science Program in Health and Beauty Technology)

🎉เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงพฤษภาคม 2563

– เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการทางด้านสุขภาพและความงาม
– นักวิชาการด้านสุขภาพและความงามในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
– นักวิจัยและพัฒนาเวชสำอาง
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ
– ประกอบอาชีพอิสระ

สมัครออนไลน์ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️02-441-6000 ต่อ 2630 หรือ โทร 090-901-8647 081-770-7503