ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
📌รอบโควตารับตรงพิเศษ (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
☎️โทรศัพท์ 02-4416000 ต่อ 2630