มทร.รัตนโกสินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3