มทร.รัตนโกสินทร์เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ

ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบให้ คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร) ซึ่งการถ่ายทำในครั้งนี้ถ่ายทำ ณ บริษัทเอสเธติค พลัส จำกัด พุทธมณฑลสาย 7 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Aesthetic Plus Co.,Ltd. ประเภทกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางและอาหารเสริม กรรมการบริหาร Ceutic Co.,Ltd. และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ทำให้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานระดับประเทศและนานาชาติ เช่น ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ วิทยาการเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริม ทักษะ การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (หัวข้อ เจาะ ดูไบ เปิดโลกการค้าในยูเออี ตะวันออกกลางและแอฟริกา) การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ จากความรู้และประสบการณ์ทำให้บริษัทที่อยู่ภายใต้การบริหารได้รับรางวัลทางด้านการใช้เทคโนโลยี อยู่ในชั้นแนวหน้าระดับชาติและนานาชาติ มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ ความงาม และอาหารเสริม นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาตลาดนัดสถานีปากน้ำ จ.สมุทรปราการ