มทร.รัตนโกสินทร์ถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณวันดี ณ สงขลา

มทร.รัตนโกสินทร์ถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมทีมงาน เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณวันดี ณ สงขลา ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าของและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนอาหาร โรงเรียนครัววันดีและวิทยาลัยครัววันดี เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ด้านอาหาร โดยได้รับเชิญจากสถานทูตบังกลาเทศให้ไปเผยแพร่อาหารไทย เพื่อฉลองสัมพันธไมตรีครบ 50 ปี เป็นที่ปรึกษาและควบคุมคุณภาพอาหาร King Hotel ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังเขียนตำราอาหารไทยตำหรับชาววัง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 9 ให้รวบรวมและเรียบเรียงประวัติความเป็นมาของอาหารไทย ในสารานุกรมไทย ฉบับเยาวชน และรวบรวมและเรียบเรียงวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย ในสารานุกรม ฉบับเยาวชน โดยพระประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอาจารย์ประจำด้านอาหารไทย โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง ในพระบรมมหาราชวัง โครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ก่อตั้งและอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจครัวไทย เป็นกรรมการตัดสินด้านวัฒนธรรมด้านอาหารไทย โครงการ Prime Minister’s Creative Award 2010 และเป็นที่ปรึกษาด้านอาหารไทยและธุรกิจอาหารไทยให้กับโรงแรมและร้านอาหารอีกหลายแห่ง