เข้าร่วมบรรยายให้หัวข้อเทคนิค​การยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร​ในยุค​ COVID-19​ และร่วมเ​สาว​นาเรื่องการประยุกต์​ใช้​น้ำมันหอมระเหย​เพื่อ​ยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร

วันที่​ 10-11​ สิงหาคม​ 2563
ดร.กิติยา สุเหม อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมบรรยายให้หัวข้อเทคนิค​การยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร​ในยุค​ COVID-19​ และร่วมเ​สาว​นาเรื่องการประยุกต์​ใช้​น้ำมันหอมระเหย​เพื่อ​ยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร ณ​ โรงแรม​แชงกรี-ลา​ จ.เชียงใหม่