พิธีเปิดการแข่งขัน “RMUTR Freshy E-Sports Championship 2020”

พิธีเปิดการแข่งขัน “RMUTR Freshy E-Sports Championship 2020”
ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “RMUTR Freshy E-Sports Championship 2020” ( ผ่านระบบ ROV หรือ Realm of Valor ) โดยรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นเกมการแข่งขันสถานการณ์สมมุติบนสื่อไซเบอร์ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ความคิดและทักษะในการกำหนดยุทธวิธีเพื่อทำลายฐานที่มั่นคงของคู่ต่อสู้ การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกเป็นการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย และรอบสุดท้ายคือ รอบมหาวิทยาลัย โดยมี อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา