มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป
ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองสหกิจศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป โดยทาง มทร.รัตนโกสินทร์ มี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นผู้ลงนามร่วมกับ คุณชาณวิทย์ อิสลาม ผู้อำนวยการใหญ่สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา