ขอร่วมแสดงความยินดีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด MISTER RMUTR 2020

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และเพื่อนๆนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
“นายปิยะวัฒน์ สิโนทก” (ออม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด MISTER RMUTR 2020
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 😄💐💐 ยินดีด้วยนะคะ💐