โครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ จากเครื่องสู่ผู้บริการด้วยมือ

โครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ จากเครื่องสู่ผู้บริการด้วยมือ
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมโครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่จากเครื่องสู่ผู้บริการด้วยมือ โดยได้รับความรู้จากอาจารย์พชรพร ธนามี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านความงามมาอย่างยาวนาน แก่บุคคล นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี