เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 และนำเสนอผลงาน ปุ๋ยหมักอินทรีย์ลดกลิ่น

วันที่ 17 พฤษจิกายน 2563 🎉
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ และ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 และนำเสนอผลงาน ปุ๋ยหมักอินทรีย์ลดกลิ่น ต.ไร่ขิง ณ ห้อง 26909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ 😄