นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมแสดงผลงาน ณ งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เราปรับ…โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาและลดกลิ่นปุ๋ยหมักอินทรีย์ ต.ไร่ขิง” โดยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 และได้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราแมวแดง ที่มีบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้ร่วมแสดงผลงาน ณ งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เราปรับ…โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล 11 -13 ธันวาคมนี้ สวนสามพราน จ.นครปฐม ซึ่งภายในงานมีผู้ให้ความสนใจในการพัฒนาและลดกลิ่นปุ๋ยหมักเป็นจำนวนมาก