“การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับแนวทางการทำเกษตรดิจิทัลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์”

“การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับแนวทางการทำเกษตรดิจิทัลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์”
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับแนวทางการทำเกษตรดิจิทัลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มดีเอเชีย
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์