ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 6 (WALK IN 6) เพิ่มเติม

🎉ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 6 (WALK IN 6) เพิ่มเติม
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้ารายงานตัวได้ตั้งแต่
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป😄 (พร้อมส่งเอกสาร)
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โทร 086-3466615
หรือสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/sci.rmutr