”U2T Covid Week” ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ร่วมรณรงค์ “ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน”

”U2T Covid Week” ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ร่วมรณรงค์ “ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน”
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564
อาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง หัวหน้าสาขาวิชาแปรรูปและการประกอบอาหาร พร้อมทั้งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้รับจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกันลงพื้นที่ ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนใน ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ชุมชนต่อไป